תנאי הביקור והשימוש באתר

כללי
אתר אינטרנט זה מנוהל  ומתוחזק ע"י חברת מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ (להלן: "מכשירי תנועה"), יבואנית מכוניות מתוצרת קרייזלר/ג'יפ/דודג'/סוזוקי/פורשה, צמיגים מתוצרת ברידג'סטון, מלגזות תוצרת ייל , ציוד מכני הנדסי תוצרת יונדאי /קומטסו (להלן: "היצרן"). הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון. באם אתה אינך מסכים לתנאים, אתה מתבקש להימנע מביקור ומשימוש באתר. תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

המידע באתר
המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים להתרשמות בלבד ולכן אין לשייכם לדגם מסוים ו/או לשוק מסוים. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב.
מכשירי תנועה והיצרן שומרים לעצמם את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.
מכשירי תנועה עושה ותעשה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר זה יהא מדויק ומעודכן, אך עם זאת, מכשירי תנועה ו/או היצרן לא יישאו בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, לשלמותו ו/או לנכונותו של המידע המצוי באתר זה. מכשירי תנועה והיצרן שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות, לגרוע ו/או לתקן את האתר לפי שיקולם הבלעדי, לרבות את המידע המצוי באתר ואת תנאי השימוש בו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.  
מכשירי תנועה והיצרן אינם אחראים לתכנים של אתרי אינטרנט, להם קישורים מהאתר, או קישורים לאתר,והם אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בנוסף, רשאים מכשירי תנועה והיצרן להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. העובדה שניתן למצוא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. קישורים אלה אין בהם כדי לפרש הבעת תמיכה ו/או מתן חסות ע"י מכשירי תנועה והיצרן  לאותם מקורות מידע ותכנים ו/או המלצה לעשות בהם שימוש .

אחריות ,חבות
המידע באתר אינטרנט זה נמסר כמו שהוא וללא שום אחריות משום סוג, מוצהרת או בפועל, ובכלל זה כל אחריות מסחרית, התאמה למטרה מסוימת, או הפרת זכויות של צד שלישי. אנו מאמינים שהמידע הנמסר הוא מדויק אולם הוא עשוי להכיל טעויות או אי דיוקים ובשום מקרה לא ישאו היצרן ו/או מכשירי תנועה בחבות כלפי כל אדם בשל נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים ביחס לחומר זה .

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, הטקסטים, הגרפיקה, התמונות, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי,  והעימוד שלהם באתר האינטרנט מוגנות ע"י זכויות יוצרים אשר בבעלותם המלאה של מכשירי תנועה ו/או היצרן.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של היצרן או מכשירי תנועה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
הסימנים המופיעים באתר הם סימני המסחר אשר נרשמו ע"י בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני המסחר .

שמירה על פרטיות
מכשירי תנועה שמחה שביקרת באתר האינטרנט שלנו ומברכת על התעניינותך במפעלנו ובמוצרינו. אנו מתייחסים במלוא הרצינות לאבטחת פרטיך האישיים , ורוצים שתרגיש בנוח בעת הדפדוף באתר. אבטחת פרטיותך בעת עיבוד הנתונים האישיים חשובה לנו מאד והיא מהווה גורם חשוב בהליכים המסחריים שלנו. עיבוד הנתונים האישיים, הנקלטים בעת הביקור באתרי הרשת שלנו, מתבצע על-פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
מכשירי תנועה משתמשת בנתונים האישיים שלך למטרת הניהול הטכני של אתרי האינטרנט, לניהול מערך הלקוחות, לצורך שאילתות לגבי מוצרים ולמטרות שיווק, בכל פעם בהתאם להיקף הנדרש .
העברת נתונים אישיים למוסדות ממלכתיים ולרשויות מתבצעת רק במקרים הבאים: (א) כאשר החוק במדינה מחייב זאת; (ב) על פי צו שיפוטי המורה על כך; או (ג) אם מכשירי תנועה תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר ואז תהא מכשירי תנועה רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר.  

מכשירי תנועה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין מכשירי תנועה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. מכשירי תנועה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

עוגיות (Cookies)
מכשירי תנועה משתמשת ב 'עוגיות' (cookies) כדי להתוודע להעדפות של המבקרים באתרי האינטרנט שלה, כך שתוכל לעצב את האתרים בצורה מיטבית. עוגיות הן קבצי מלל קטנים הנשלחים לכונן המחשב שלך. הן מאפשרות ניווט קל ומעלות את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר האינטרנט. העוגיות גם מסייעות לנו לזהות את התחומים הפופולאריים שבהצעות האינטרנט שלנו, להתאים אישית את התכנים בדפי האינטרנט השונים, ובכך לשפר את ההצעות המוגשות לך. ניתן להשתמש בעוגיות כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לדפים שלנו. העוגייה תזוהה רק במחשב שלך. ניתן יהיה להזין נתונים אישיים בעוגייה כאשר תסכים לכך, למשל, לשם הקלה על גישה מקוונת מאובטחת, כך שלא תאלץ להקליד שוב את מספר הזיהוי ואת הסיסמה שלך. המידע בקבצים הללו מוצפן ומכשירי תנועה נוקטת אמצעי זהירות בכדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

כדי למנוע אחסון עוגיות בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל עוגיות" בהגדרות הדפדפן שלך. לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות היצרן של הדפדפן שברשותך. תוכל לסלק בכל עת עוגיות קיימות מהמחשב שלך. כאשר אינך מסכים לקבל עוגיות, וזה עשוי לצמצם את מגוון ההצעות המוצעות לך .

 אפשרות בחירה
ברצוננו להשתמש בפרטיך על מנת ליידע אותך על מוצרינו ועל שרותינו, ובמקרה הצורך, להציג בפניך שאלות לגביהם. ההשתתפות בפעילות זאת הינה כמובן וולונטרית ומתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. לתשומת ליבך, כי עם הזנת פרטיך האישיים באתר תתבקש לאשר את השימוש בפרטיי ההתקשרות עימך ולאחר האישור יכול ותפנה אליך מכשירי תנועה עם חומר רלוונטי לגבי המוצרים ו/או השירותים באתר. במידה ואינך מעוניין להשתתף בפעילות מעין זו, אנו נמנע את השימוש בפרטיך.

הזכות לקבלת מידע
על פי דרישתך, תודיע לך מכשירי תנועה, או הסוכנות המוסמכת באזורכם, אם ואיזה נתונים אישיים שלך מאוחסנים אצלנו . במידה והינך משתמש רשום, אנו מציעים לך את האפשרות לראות את הנתונים בעצמך, ובמידת הצורך, למחוק או לשנות אותם. אם, למרות מאמצינו לדייק בנתונים ובעדכונם, אוחסן מידע שגוי, נתקן זאת על פי בקשתך .

שינויים באתר והפסקת השירות
מכשירי תנועה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מכשירי תנועה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מכשירי תנועה או אצל מי מספקיה.

מכשירי תנועה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ"ב. מכשירי תנועה לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.Yale ©2005   |   תנאי שימוש Created by Publicis Webimage